Graslandverbetering

Voor meer melk uit ruwvoer is bemesting een essentiële schakel. Daarnaast is de keuze voor de juiste graszaadmengsels en maisrassen belangrijk voor de te behalen opbrengsten uit ruwvoer.

Meer weten over Grasland verbeteren?

Kunstmest

Alhoewel u steeds minder kunstmest mag gaan strooien is een goed advies daarbij van essentieel belang, de productie van uw koeien is voor een groot deel afhankelijk van het ruwvoer dat u van uw weiland cq. maïsland haalt. Het goed benutten van uw drijfmest is van groot belang, hierin geven wij u een passend advies.

Graslandverbetering en maïsrassen keuze

De keuze van het graszaad wat u wilt gebruiken voor het opnieuw ingezaaide grasland is van groot belang, wilt u weiden of maaien. Voor beide opties hebben wij de diverse graszaadmengsels. Ook voor de maïs hebben wij diverse maïsrassen, we kunnen u adviseren wat voor soort ras u het beste kunt gebruiken. Stevigheid en vroegheid zijn belangrijke eigenschappen waarop U de maïs kunt beoordelen.

Wij streven naar de beste graslandverbetering!