Certificatie en registratie

Natuurlijk zijn wij als bedrijf GMP+ gecertificeerd, wij hechten grote waarde aan het correct uitvoeren van de opdrachten die u aan ons verstrekt. Voor de registratie werken wij met een MINAS systeem, dit wordt ook vereist door de RVO, wij geven in januari van elk jaar de hoeveelheid stikstof en fosfaat die u van ons heeft afgenomen door. De certificering die wij hebben is een GMP+ B3 en B4  scheme daarnaast hebben  wij een MI 103 scope. Dit alles zijn wij verplicht om te hebben, hierop worden wij jaarlijks gecontroleerd door de KIWA en Secure Feed.

Ter informatie B3 is goed voor de handel in en de op- en overslag van diervoeders, B4 is noodzakelijk voor het transport, wij beschikken over een goed onderhouden wagenpark waarmee wij u de goederen op de door u gewenste dag kunnen bezorgen. Ook wanneer wij goederen laten vervoeren kijken wij erop toe dat deze transporteurs over de vereiste papieren beschikken. MI 103 staat voor verantwoord melkveevoeder zodat U er van uit kan gaan dat dit aan de strengste eisen voldoet.